Nedeľa, 2. mája

Nedeľa, 2. mája
2. mája 2021 andreas
Ak zostávate vo mne a ak moje slová zostávajú vo vás, proste, čo len chcete a stane sa vám. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. (Jn 15,1-8)