A ten, ktorý ma poslal, je so mnou. (Jn 8, 29)

A ten, ktorý ma poslal, je so mnou. (Jn 8, 29)
30. apríla 2021 andreas

(P. Pankulics) V živote sa človek mnohokrát ocitá v stave, keď sa mu zdá, že na všetky problémy a ťažkosti zostáva úplne sám. Ježiš Kristus, ktorého Boh Otec posiela na tento svet, aby vykonal svoje spásonosné dielo, sa podobne viackrát dostáva do situácií, v ktorých je ponižovaný a potupovaný. No on sa nikdy nevzdáva. Stále kráča ďalej aj za cenu kríža, lebo si je vedomý neustálej Otcovej pomoci. Nuž, berme si príklad z Ježiša a nepoddávajme sa, totiž Božou pomocou si môžeme byť stále istí.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)