Postav sa rovno na nohy. (Sk 14, 10)

Postav sa rovno na nohy. (Sk 14, 10)
28. apríla 2021 andreas

(P. Pankulics) Ťažký je život človeka, ktorý nemá v nohách dostatok fyzických síl na to, aby sa na nich postavil a chodil, no ešte ťažší je život človeka ochrnutého v duchovnom živote. Tápa vo svojich hriechoch, ktoré mu bránia v tom, aby napredoval. Preto je veľmi dôležité postaviť sa pevne na nohy, na pevný základ, ktorým je Ježiš Kristus. Vyberme sa teda cestou, ktorú nám vyšliapal. Na nej sa totiž človek nebude cítiť vyčerpaný, práve naopak, bude posilnený, pretože sám Ježiš s ním po nej kráča.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)