Vstaň, aj ja som len človek. (Sk 10, 26)

Vstaň, aj ja som len človek. (Sk 10, 26)
27. apríla 2021 andreas

(P. Pankulics) Týmito slovami Peter dvíha zo zeme Kornélia. Ježiš Kristus prichádza na tento svet, stáva sa človekom, spája sa s ním, aby sa človek mohol spojiť s Bohom, a takto mohol byť pozdvihnutý zo svojich hriechov. Každý z nás má právo robiť chyby. Preto ten, kto sa v krste spája s Ježišom, stáva sa zároveň jeho nástrojom na dvíhanie toho druhého. Nikdy teda nezabúdaj odpúšťať svojmu blížnemu prosiacemu o odpustenie, pretože práve odpúšťaním dvíhaš svoju i jeho dušu bližšie k nebeskému Otcovi.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)