Ty máš slová večného života. (Jn 6, 68)

Ty máš slová večného života. (Jn 6, 68)
26. apríla 2021 andreas

(P. Pankulics) Ježiš má naozaj slová večného života, pretože sám je Slovom. Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo Boh. Boh je večný. Ak teda Boh je Slovom, Ježiš je večným životom. Preto stále, keď do svojho srdca vpúšťaš Krista Spasiteľa, vpúšťaš doň večný život. Tak teda človek, ktorý sa s čistým svedomím uznáva byť hodným Eucharistie, uznáva sa zároveň byť hodný večného života. A naopak, ako píše svätý apoštol Pavol Korinťanom, „kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie“.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)