Pondelok, 26. apríla

Pondelok, 26. apríla
26. apríla 2021 andreas
Pavol píše: Naša vlasť je v nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista. On pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu. (Flp 3,17—4,1)