… ja ho vzkriesim v posledný deň. (Jn 6, 40)

… ja ho vzkriesim v posledný deň. (Jn 6, 40)
22. apríla 2021 andreas

(J. Lajčiak) „V posledný deň“ má svoj presný význam: je to deň, v ktorom sa končí stvorenie človeka a nastáva Ježišova smrť; deň, v ktorý sa slávi posledný triumf Syna nad smrťou, keď každý bude môcť prijať Ducha, ktorý bude daný ľudstvu: deň Veľkej noci, zmŕtvychvstania. Potom Ježiš splní svoje poslanie zmŕtvychvstaním a dá definitívny život, ktorý sa začína už v súčasnom živote prostredníctvom viery a jeho naplnenia pri zmŕtvychvstaní na konci vekov.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)