Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal. (Jn 6, 29)

Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal. (Jn 6, 29)
20. apríla 2021 andreas

(J. Lajčiak) Ľudia sa pýtajú: Čo musíme robiť, aby sme robili Božie diela? Ježiš odpovedá, že veľké dielo, ktoré od nás Boh žiada, je „veriť v toho, koho poslal Boh“. To znamená veriť v Ježiša. Veríme, že Ježiš bol poslaný Bohom, že má aj dnes rovnakú moc ako vtedy, keď rozmnožil chlieb či kriesil mŕtvych? Skôr ako každé iné Božie dielo treba uveriť v Ježiša.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)