Pondelok, 19. apríla

Pondelok, 19. apríla
19. apríla 2021 andreas
Izaiáš hovorí: „Na púšti pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte na pustatine chodník nášmu Bohu!” (Iz 40,1-5)