Veď Boh tak miloval svet… (Jn 3, 16)

Veď Boh tak miloval svet… (Jn 3, 16)
13. apríla 2021 andreas

(J. Lajčiak) Duch, ktorého odovzdáva Ježiš, keď je vyzdvihnutý na kríži, symbolizovaný vodou, ktorá tečie z jeho boku, má aj ďalšie meno. Láska. Je to v skutočnosti Láska s veľkým L, ktorá zostupuje zhora, od Boha a ktorej symbolom je práve Ježišova smrť na kríži. V skutočnosti sa tam Boh ukazuje ako Otec, ktorý miluje ľudí natoľko, že dáva svojho jediného Syna. Svet má pre Otca cenu, a táto cena stojí za samotný život jeho Syna, za cenu celého jeho božského života, celej jeho lásky.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)