Stálo tam šesť kamenných nádob… (Jn 2, 6)

Stálo tam šesť kamenných nádob… (Jn 2, 6)
12. apríla 2021 andreas

(J. Lajčiak) Kamenné amfory sú obrazom prekonania starodávneho paktu s Izraelom prostredníctvom novej ekonomiky evanjelia, ktorú prináša Ježiš, naznačenej novým vínom. Počet amfor tiež naznačuje neúplnosť, šesť je počet nedokonalosti. Starodávny zákon má byť nahradený novým, dokonalým a definitívnym zákonom evanjelia Ježiša Krista, ktorý nájde svoju definitívnu pečať v hodine kríža a zmŕtvychvstania. Ježiš nerobí iba zázraky, ale znamenia, ktoré majú omnoho hlbší teologický význam.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)