Biskup Stolárik: Božie milosrdenstvo nám hovorí o láske voči nám

Biskup Stolárik: Božie milosrdenstvo nám hovorí o láske voči nám
11. apríla 2021 andreas
Božie milosrdenstvo nám hovorí predovšetkým o nesmiernej, nepochopiteľnej Božej láske voči nám. O láske Otca, ktorý dáva svojho Syna za nás až na smrť, o láske Syna, ktorý neváha prijať na seba hriechy sveta a umrieť za nás ukrutnou smrťou, o Duchu Svätom, ktorý je v tomto diele Láskou samou a rozlieva ovocie vykúpenia, píše biskup.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/