Zbierka Boj proti hladu je v závere 14. ročníka, potrvá do konca apríla

Zbierka Boj proti hladu je v závere 14. ročníka, potrvá do konca apríla
10. apríla 2021 andreas
„V duchu svätého Vincenta de Paul, evanjelizátora najchudobnejších, chceme už tradične pomôcť zmierňovať hlad, chorobu, negramotnosť, či iné utrpenie ľudí v rámci misijných diel našej Vincentskej rodiny v zahraničí i na Slovensku,“ informoval P. Milan Grossmann, CM. Výťažok pôjde na zmiernenie koronakrízy na Slovensku i vo svete.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/