Kto prichádza z neba, je nad všetkých… (Jn 3, 31)

Kto prichádza z neba, je nad všetkých… (Jn 3, 31)
10. apríla 2021 andreas

(J. Lajčiak) Kristus prišiel z neba od svojho Otca. Otec miluje syna a potvrdzuje identitu medzi ním a Ježišom. Otec miluje svojho syna a dáva mu všetko do rúk. Svätý Pavol povie, že v Ježišovi prebýva plnosť božstva (Kol 1, 19; 2, 9). Preto každý, kto prijíma Ježiša a verí v Ježiša, má večný život, pretože Boh je život. Kto neprijme vieru v samotného Ježiša, zostáva vonku a vylučuje sa zo spoločenstva s Bohom.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)