Streda, 7. apríla

Streda, 7. apríla
7. apríla 2021 andreas
Keď ho videli kráčať po mori, mysleli si, že je to mátoha a zľakli sa. Ale on sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!” (Mk 6,45-52)