Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca… (Jn 1, 18b)

Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca… (Jn 1, 18b)
5. apríla 2021 andreas

(J. Lajčiak) Lono Otca v biblickom jazyku je typickým obrazom lásky a intimity: celý Ježišov život sa odohrával ako synovský život v postoji počúvania a poslušnosti Otcovi, vo vzťahu lásky s Otcom a ako manifestácia Otca. Z nekonečnej lásky k Otcovi bol Syn schopný obetovať seba samého za hriešny svet, lebo si bol istý, že tá nekonečná Otcova láska ho vzkriesi a daruje večný život tým, ktorí hriechom tento život s nekonečne milujúcim Bohom stratili.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)