… vyvediem vás z hrobov, ľud môj… Vložím do vás svojho ducha, že ožijete (Ez 37, 12.14)

… vyvediem vás z hrobov, ľud môj… Vložím do vás svojho ducha, že ožijete (Ez 37, 12.14)
3. apríla 2021 andreas

( Matúš Čekan ) Exodus Izraelitov z Egypta by nemal zmysel, keby ich Boh iba vyviedol a nechal na púšti bez ďalšej vízie. Božia vízia bola dať im nové srdce, novú zem a nový spôsob života. Ježišova Pascha by nedávala zmysel samotným odpustením hriechov bez následnej premeny srdca a túžby po novom živote vo Svätom Duchu. Otvorme srdcia a dovoľme Bohu aj počas tohoročnej Paschy uskutočniť v nás túto jeho víziu.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)