Štvrtok, 1. apríla

Štvrtok, 1. apríla
1. apríla 2021 andreas
Pavol píše: „Som si istý, že ani smrť ani život ani anjeli ani kniežatstvá ani prítomnosť ani budúcnosť ani výška a hĺbka ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.” (Rim 8,31-39)