Achimandrita Jaroslav Lajčiak: Boh je géniom silencia

Achimandrita Jaroslav Lajčiak: Boh je géniom silencia
1. apríla 2021 andreas
Členovia Spoločenstva Kňazských a laických rodín (Skala) sa online streti s protosynkelom Košickej eparchie Jaroslavom Lajčiakom, ktorý ich nabádal počas Veľkej noci položiť si otázku, s ktorou biblickou osobou vystupujúcou vo veľkonočnom období sa identifikujú. Pripomenul im slová Svätého Otca Františka spred niekoľkých rokov na Kvetnú nedeľu, ktorý  kládol práve túto otázku, pričom sám menoval mnohé mená od Piláta, cez Veroniku až po svätého Jána apoštola.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/