KBS prináša preklad encykliky Svätého Otca Františka Fratelli tutti

KBS prináša preklad encykliky Svätého Otca Františka Fratelli tutti
31. marca 2021 andreas
„Fratelli tutti“, všetci bratia, zvykol písať svätý František z Assisi, keď sa obracal na všetkých bratov a sestry a predkladal im formu života s chuťou evanjelia. Spomedzi jeho rád by som chcel zdôrazniť jednu, v ktorej pozýva k láske presahujúcej geografické i priestorové hranice, píše pápež František.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/