Konzulka Maďarska poďakovala vladykovi Cyrilovi za starostlivosť o maďarských veriacich

Konzulka Maďarska poďakovala vladykovi Cyrilovi za starostlivosť o maďarských veriacich
29. marca 2021 andreas
Generálna konzulka Maďarskej republiky v Košiciach Ágota Hetey poďakovala vladykovi Cyrilovi Vasiľovi za veľkú starostlivosť o maďarských veriacich, ktorú vyjadril vymenovaním osobitného synkela pre túto národnostnú skupinu.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/