Nedeľa, 28. marca – KVETNÁ NEDEĽA

Nedeľa, 28. marca – KVETNÁ NEDEĽA
28. marca 2021 andreas
Ježiš vstúpil do Jeruzalema. A tí, čo išli pred ním, aj tí, čo šli za ním, volali: Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo, ktoré prichádza! (Mk 11,1-10)