Pán je s tebou… Neboj sa, Mária… (Lk 1, 28.30)

Pán je s tebou… Neboj sa, Mária… (Lk 1, 28.30)
25. marca 2021 andreas

( Matúš Čekan ) Keď sa objaví niečo nové, je namieste otázka, či to zvládneme. Počatie ďalšieho dieťaťa, ťažká finančná situácia, choroba, strata blízkej osoby, nová pozícia či prenasledovanie pre svoje presvedčenie nútia človeka uvažovať, čo bude ďalej. Mária dostala k naplneniu Božieho zámeru povzbudenie: Neboj sa. Zrejme nedostaneme od Boha manuál na život, no ak má s nami svoje zámery, pošle povzbudenie: Neboj sa, Pán je s tebou. Keď chce Boh uskutočniť svoje plány, nikdy nás neopustí.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)