Niet pokoja pre bezbožných, hovorí Pán. (Iz 48, 22)

Niet pokoja pre bezbožných, hovorí Pán. (Iz 48, 22)
22. marca 2021 andreas

( Matúš Čekan ) Zdrojov nepokoja je dosť: všadeprítomný stres a zmätok, protivní ľudia, tlaky na akceptovanie hriechu a zvrátenosti. Ako čítame u Izaiáša, o pokoj neprichádzame pôsobením vonkajších vplyvov, ale vnútornou bezbožnosťou: stavom, v ktorom srdce prestane počítať s Bohom. Dá sa povedať, že v čom niet Boha, v tom niet pokoja. Boh poslal svojho Syna Ježiša, aby sme v ňom mali pokoj bez ohľadu na vonkajšie vplyvy. Ježiš povedal: Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)