Nedeľa, 21. marca

Nedeľa, 21. marca
21. marca 2021 andreas
Ježiš povedal: Kto je priveľa pripútaný k svojmu životu, stratí ho ale každý, kto nie je pripútaný k svojmu životu na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. (Jn 12,23-26)