Život za klauzúrou u bosých karmelitánok (video)

Život za klauzúrou u bosých karmelitánok (video)
17. marca 2021 andreas

Kto z nás by nechcel odkryť tajomstvo klauzúry a nazrieť do kláštora bosých karmelitánok? Aký je ich program? Čo robia celý deň za múrmi kláštora? Ako pracujú? Čím si privyrábajú? Ako vyzerajú priestory, v ktorých žijú? Odpovede na tieto a možno aj iné otázky nájdete v krátkom videu natočenom v kláštore našich sestier karmelitánok v poľskom Gniezne, kde nám sestry na chvíľku pootvorili tajomstvo svojho života v klauzúre.

Povolanie bosých karmelitánok je darom Ducha Svätého, skrze ktorého sú povolané k tajomnému spojeniu s Bohom, v priateľstve s Kristom a v dôvernosti s Preblahoslavenou Pannou Máriou, v živote, v ktorom sa modlitba a obeta spájajú s veľkou láskou k Cirkvi.

Preto silou svojho povolania sú karmelitánky pozvané ku kontemplácii v modlitbe aj v živote. Tento záväzok neustálej modlitby oživuje viera, nádej a nadovšetko Božia láska, takže s čistým srdcom môžu dosiahnuť plnosť života v Kristovi a pripraviť sa na prijatie čoraz hojnejších darov Ducha. Tereziánska charizma vyžaduje, aby sa modlitba, zasvätenie a celý život bosých karmelitánok orientovali na spásu duší.

V súlade s ideálmi sv. Terézie od Ježiša, bosé karmelitánky žijú svoj kontemplatívny cirkevný život v harmónii medzi ovzduším samoty a mlčania a sesterským životným spoločenstvom, v rodine utvorenej podľa vzoru malého „Kristovho kolégia“, ktorého centrom je láska k Pánovi a normou života sesterská láska spojená s veľkodušným evanjeliovým zriekaním.

Ako sa stať karmelitánkou?

Do rádu bosých karmelitánok môže vstúpiť dievča / žena vo veku od 18 do 30 rokov, ktorá sa usiluje o skutočný kresťanský život a evanjeliovú dokonalosť a túži žiť zasvätený život v klauzúre.

Viac sa dočítate na https://bosikarmelitani.sk/bose-karmelitanky/

Zdroj: bosikarmelitani.sk
Foto: Františka Čačková, OSF

The post Život za klauzúrou u bosých karmelitánok (video) appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)