Generálny predstavený redemptoristov: svätý Klement Hofbauer je pre nás v jeho jubilejnom roku skvelým vzorom počas pandémie

Generálny predstavený redemptoristov: svätý Klement Hofbauer je pre nás v jeho jubilejnom roku skvelým vzorom počas pandémie
15. marca 2021 andreas

Dnes, 15. marca 2021, sa pre redemptoristickú rodinu končí Rok sv. Klementa Hofbauera, „druhého zakladateľa“ Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. Začal sa pri príležitosti 200. výročia jeho smrti, no pripravené aktivity ovplyvnila pandémia koronavírusu. Redemptoristom Provincie Bratislava – Praha, na ktorej území sa sv. Klement Hofbauer narodil, sa prihovoril generálny predstavený Kongregácie P. Michael Brehl CSsR.

(video so slovenskými titulkami)

Svätý Klement Mária Hofbauer sa narodil 26. decembra 1751 v Tasoviciach, v dedinke neďaleko Znojma v rakúskom pohraničí. Dnes sa končí jubilejný rok, v ktorom redemptoristi slávili 200 rokov od jeho smrti (15. 3. 1820). Aj keď pandémia zrušila takmer všetky oslavy na pripomenutie tohto jubilea, sv. Klement Kongregáciu v duchu sprevádzal a povzbudzoval dokonca aj uprostred lockdownu. Redemptoristickej rodine Provincie Bratislava – Praha sa pri tejto príležitosti prostredníctvom špeciálneho videa prihovoril generálny predstavený Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa P. Michael Brehl. „Napriek prekážkam, ktorým čelil, sv. Klement nikdy nestratil svoj zmysel pre humor ani svoj zmysel pre nádej. Odmietol nechať sa znechutiť alebo zahorknúť a možno práve preto je tak skvelým vzorom pre nás počas tejto pandémie v jeho jubilejnom roku. Povzbudení jeho tvorivosťou a optimizmom, redemptoristi na celom svete sa stali misionármi v elektronických médiách, na internete a prostredníctvom formácie v malých komunitách,“ hovorí vo videu P. Michael Brehl.

Sv. Klement Hofbauer sa pokúsil rozšíriť Kongregáciu a založiť komunity redemptoristov v Poľsku a Rakúsku, v Rumunsku a Nemecku, vo Švajčiarsku a Uhorsku. A všetky komunity, ktoré založil, boli nakoniec  zatvorené, no on sa nikdy nevzdal. Mesiac po jeho smrti v roku 1820 cisár vydal povolenie založiť komunitu vo Viedni. P. Michael Brehl vo videu zdôrazňuje dve myšlienky sv. Klementa Hofbauera: „Ohlasujte evanjelium stále nanovo, v každej dobe a každej generácii, slovami, ktorým môžu všetci rozumieť. Ohlasujte evanjelium stále nanovo! Je vaším dnešným povolaním tak robiť. Nikdy nestrácajte nádej, nikdy neklesajte na duchu, nech sú na vašej ceste akékoľvek prekážky: majte odvahu, Boh to má pod kontrolou a Boh všetko riadi pre vaše dobro a na svoju slávu. Nikdy nestrácajte nádej.“

Sv. Klement Mária Hofbauer (jeho otec sa volal Pavel Dvořák; priezvisko si zmenil na Hofbauer po príchode do Tasovíc, kam sa priženil) bol rímskokatolícky kňaz, rehoľník z Kongregácie redemptoristov, je svätcom Katolíckej cirkvi, patrónom pekárov. Vo Varšave v rokoch 1787 až 1808 založil mnoho škôl pre chudobných a tiež prvú dievčenskú priemyslovku v Európe. Keď Napoleon po dobytí Varšavy zakázal všetky rehoľné spoločenstvá, presunul sa do Viedne. Pre svoje pôsobenie na široké vrstvy obyvateľov bol na neho uvalený policajný dozor. Je hlavným patrónom Viedne a spolupatrónom Varšavy. V roku 1862 boli jeho telesné pozostatky uložené vo viedenskom kostole redemptoristov Maria am Gestade. Kostol sv. Klementa Máriu Hofbauera v Tasoviciach je vybudovaný na mieste jeho rodného domu zbúraného v roku 1932. Klement Mária Hofbauer bol blahorečený pápežom Levom XIII. v roku 1888, svätorečil ho Pius X. v roku 1909.


Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa založil v roku 1732 v mestečku Scala pri Neapole sv. Alfonz Mária de Liguori. Z Talianska priniesol redemptoristov cez Alpy sv. Klement Hofbauer, rodák z Tasovíc pri Znojme, v roku 1785. Vo svetle charizmy sv. Alfonza sa redemptoristi na Slovensku a v Česku venujú hlavne farským misiám a exercíciám (Podolínec, Kostolná – Záriečie, Svatá Hora), ktoré sú zároveň hlavnými pastoračnými prioritami Kongregácie na Slovensku. Ďalšími prioritami sú farská pastorácia (Gaboltov, Banská Bystrica – Radvaň, Bratislava – Kramáre, Tasovice, Frýdek, Svatá Hora), pastorácia povolaní, spolupráca s laikmi (spoločenstvá Calvary, Rieka Života, Koral, Shekinah), pastorácia cez vydavateľstvo Slovo medzi nami a tiež aktívne pôsobenie prostredníctvom tradičných i nových médií. V roku 2018 bola otvorená nová komunita v litovskom Kaunase s cieľom konania ľudových misií na Litve. Dekrétom generálneho predstaveného bola v zriadená nová provincia Bratislava – Praha, v ktorej v súčasnosti pôsobí 52 slovenských a českých redemptoristov.

Mediálny tím redemptoristov

The post Generálny predstavený redemptoristov: svätý Klement Hofbauer je pre nás v jeho jubilejnom roku skvelým vzorom počas pandémie appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)