Nedeľa, 14. marca

Nedeľa, 14. marca
14. marca 2021 andreas
Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale aby mal večný život. (Jn 3,13-17)