Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým… (Mt 25, 23)

Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým… (Mt 25, 23)
11. marca 2021 andreas

( Pavol Székely ) Podobenstvo o talentoch je pripomienkou našej povinnosti byť horlivým kresťanom. Prijatú Božiu milosť nielen mať, ale patrične ju aj rozmnožiť. Vernosť tomuto poslaniu je odmenená prijatím do spoločenstva radosti nášho Pána nielen tu na zemi, ale predovšetkým raz v nebi. Len pozor na pokušenie od nepriateľa našej spásy: na duchovnú lenivosť a vlažnosť vo viere. Naša viera totiž má rásť, nesmie byť neaktívna, strnulá, proste zakopaná.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)