Už nikdy viac neprekľajem zem pre človeka. (Gn 8, 21)

Už nikdy viac neprekľajem zem pre človeka. (Gn 8, 21)
8. marca 2021 andreas

( Pavol Székely ) Pánov prísľub ohľadne starostlivého spravovania zeme trvá dodnes. Smutne však musíme skonštatovať, že to, čo on kladne prisľúbil, my rúcame svojím negatívnym postojom k stvorenstvu. Honba za bohatstvom, peniazmi, majetkom a prestížou ničia vodstvo, lesy, živočíchy, úrodnú pôdu. Sami sa stávame pre našu zem prekliatím. V pôstnom čase sa máme zamyslieť aj nad svojím postojom k prírode – Božiemu stvorenstvu. A kam treba, priniesť patričné ovocie hodné pokánia – nápravy.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)