Nedeľa, 7. marca

Nedeľa, 7. marca
7. marca 2021 andreas
My ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre mnohých bláznovstvo, ale pre povolaných Božiu moc a Božiu múdrosť. (1 Kor 1,22-25)