Pred 29 rokmi prijal biskupskú chirotóniu košický eparcha Milan Chautur

Pred 29 rokmi prijal biskupskú chirotóniu košický eparcha Milan Chautur
28. februára 2021 andreas
Pred 29 rokmi, 29. februára, v priestupnom roku 1992, prijal biskupskú chirotóniu košický eparcha vladyka Milan Chautur. Vladyka Milan Chautur sa narodil 4. septembra 1957 v Snine. Detstvo prežil v dnes už nejestvujúcej rusínskej obci Veľká Poľana na východe Slovenska. Študoval na gymnáziu v Humennom, a už̌ počas stredoškolských štúdií v roku 1974 zložil prvé rehoľné sľuby v Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa redemptoristov (CSsR). Po maturite bol prijatý́ na Cyrilometodskú bohosloveckú́ fakultu v Bratislave.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/