Nedeľa, 28. februára

Nedeľa, 28. februára
28. februára 2021 andreas
Ježiš sa premenil pred svojimi učeníkmi. Tu sa zjavil oblak, zastrel ich a z oblaku zaznel hlas: “Toto je môj milovaný Syn, jeho poslúchajte.” (Mk 9,2-10)