Sobota, 27. februára

Sobota, 27. februára
27. februára 2021 andreas
Pavol píše: Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. (Rim 12,1-13)