Vyšli Vybrané spisy profesora Michala Lacka SJ

Vyšli Vybrané spisy profesora Michala Lacka SJ
24. februára 2021 andreas
Slovenský historický ústav v Ríme vydal publikáciu s názvom Vybrané spisy prof. Michala Lacka SJ (1920-1982). Po kolokviu a zborníku o jeho osobe, ktoré uzreli svetlo sveta minulý rok pri príležitosti nedožitej storočnice jednej z najväčších osobností slovenskej katolíckej  a zvlášť gréckokatolíckej cirkvi 20. storočia, vychádza v slovenčine výber jeho diela.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/