Organizátori pochodu za život pozývajú na modlitbu ruženca za život

Organizátori pochodu za život pozývajú na modlitbu ruženca za život
23. februára 2021 andreas
Hlavným iniciátorom a organizátorom národných pochodov za život boli Konferencia biskupov Slovenska a nezisková organizácia Kanet. Spolupracovali ďalšie cirkvi, spoločenstvá, pro-life organizácie a ďalšie organizácie, ktoré sa stotožnili s potrebou chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť. 

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/