I zavolal Pán, Boh, Adama a povedal mu: „Kde si?“ (Gn 3, 9)

I zavolal Pán, Boh, Adama a povedal mu: „Kde si?“ (Gn 3, 9)
19. februára 2021 andreas

( Mário Cserép ) Táto Božia otázka by mala rezonovať aj v našich ušiach i srdci počas celého Veľkého pôstu. Boh po hriechu prarodičov človeka nezavrhol, práve naopak, Božie slovo nám hovorí, že mu ide v ústrety. Boh hľadá Adama. „Kde si?“ Boh hľadá aj teba. Boh ťa netrestá, ale hriech ti nedovoľuje predstúpiť pred Boha a užívať si rajský život. Neberme si príklad z Adamovho hriechom nakazeného srdca, ale v pokore a pokoji Pána Boha prosme o odpustenie našich hriechov.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)