Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvoria vám. (Mt 7, 7)

Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvoria vám. (Mt 7, 7)
18. februára 2021 andreas

( Mário Cserép ) V jednej z katechéz Svätého Otca Františka zaznelo: „Modliť sa. Modlitba mení skutočnosť, nezabudnime na to.“ Buď zmení skutočnosť, alebo zmení naše srdce, no vždy mení, niečo premieňa. V Božom slove nezaznieva „popros a dostaneš“, ale „proste a dostanete“. Teda Boh nás pozýva do vzťahu, ktorý trvá, pozýva nás k vytrvalosti. Týmto slovom Boh dáva istotu, že odpovie. Jedinou prekážkou, ktorú treba zdolať, je naša netrpezlivosť.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)