Syn môj, ak ťa zvádzajú hriešnici, neprivoľ. (Prísl 1, 10)

Syn môj, ak ťa zvádzajú hriešnici, neprivoľ. (Prísl 1, 10)
15. februára 2021 andreas

( Mário Cserép ) Dnešné Božie slovo nás vyzýva k bdelosti a k schopnosti rozlišovať. Nie každý, kto sa predstaví ako priateľ, ním aj v skutočnosti je. Ten, kto nás oberá o Božiu prítomnosť hriechom, ten si tento titul nezaslúži. Svätý Bazil Veľký nás vyzýva byť ako maliari, ktorí hľadia na vzor, aby jeho črty stvárnili v umeleckom diele. Náš blažený vladyka Pavol Peter Gojdič raz povedal: „S kým sa priatelíš, takým sa staneš.“ Neprivoľme hriešnikom, aby oni boli vzorom pri stvárňovaní Božieho obrazu v nás, ale svätci.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)