Nezhromažďujte si poklady na zemi… Zhromažďujte si poklady v nebi. (Mt6,19–20)

Nezhromažďujte si poklady na zemi… Zhromažďujte si poklady v nebi. (Mt6,19–20)
14. februára 2021 andreas

( Mário Cserép ) Ako zbohatnúť? Táto otázka zaznela v mysli nejedného človeka. Ekonomická hojnosť prináša vidinu spokojnosti, ale pri pohľade na životy tých, ktorí zapredali svoj život hanobeniu majetku, veľa pravdy na tom nebude. Banky čas od času ponúknu výhodný úrok a pri vložení sumy peňazí na niekoľko rokov sa náš majetok môže navýšiť, ale taký krok vždy so sebou nesie aj riziko. Zajtra začíname pôst, Svätú štyridsiatnicu, teda čas, keď môžeme svoj duchovný majetok navýšiť. Ako na to nám Boh hovorí skrze svoje slovo. Nepoužíva malé skryté písmenká, aby niečo zamlčal, ale skrze evanjelium, ktoré dnes zaznieva, nám dáva spôsob, ako duchovne zbohatnúť. Prvým krokom je odpustenie ľuďom, tak ako nám odpúšťa nebeský Otec. A druhým krokom je cesta pôstu. Pôst je pre nás najvyšším úrokom, ako zbohatnúť, najväčším darom, ako získať poklad v nebi. Svätý Bazil Veľký hovorí: „Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť.“

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)