Nedeľa, 14. februára

Nedeľa, 14. februára
14. februára 2021 andreas
Tu prišiel k nemu istý malomocný a na kolenách ho prosil: “Ak chceš, môžeš ma očistiť.” Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: “Chcem, buď čistý!” (Mk 1,40-45)