Si židovský kráľ? On odpovedal: Sám to hovoríš. (Lk 23, 3)

Si židovský kráľ? On odpovedal: Sám to hovoríš. (Lk 23, 3)
11. februára 2021 andreas

( Mário Cserép ) Koľkokrát z našich úst zaznieva modlitba Otčenáš? Koľkokrátvyslovujeme „lebo tvoje je kráľovstvo“? Nazývame Boha svojím Otcom i Kráľom, no je to tak? Je Boh mojím kráľom, ktorého ukrižujem, alebo je mojím kráľom, ktorého milujem? Nie je dôležité ovládať množstvo modlitieb, ale slová modlitby brať vážne. Keď sa budeš modliť modlitbu Otče náš a budeš prednášať zvolanie „lebo tvoje je kráľovstvo“, spýtaj sa sám seba, či to, čo hovoríš, je obrazom reality tvojho srdca, alebo je to tradícia, ktorú ťa niekto naučil.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)