Nedeľa, 7. februára

Nedeľa, 7. februára
7. februára 2021 andreas
Včas ráno, hneď na úsvite, Ježiš vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Keď ho učeníci našli, povedal im: “Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam hlásal Dobrú Zvesť.” (Mk 1,29-39)