Nechoďte za nimi… (Lk 21, 8)

Nechoďte za nimi… (Lk 21, 8)
6. februára 2021 andreas

( Vladimír Hubler) Mnohí dnes nasledujú rôzne vzory ľudí, ktorí udávajú trendy života a správania. Väčšinou sú to, žiaľ, zlé vzory, podľa ktorých sa ľudia orientujú. Tak mnohí idú za nimi a nasledujú ich spôsob života. Keď je takýmto ľuďom povedaná pravda o tom, ako žijú, a položená otázka, ako chcú žiť ďalej, často zmierajú od strachu, lebo vedia, že ich život nemá dobrý smer. Majme bázeň pred Pánom a pamätajme na to, že žiadna starosť, ktorú na svete máme, nám nesmie prerásť cez hlavu. Keď sa to stane, ľahko môžeme zabudnúť na Ježiša − cieľ všetkého, čím začneme blúdiť nevedno kam.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)