Formácia seminaristov prebieha aj počas pandémie koronavírusu

Formácia seminaristov prebieha aj počas pandémie koronavírusu
6. februára 2021 andreas
Koronakríza zasiahla celú spoločnosť, všetky sektory, Cirkev nevynímajúc. Kňazský seminár je srdcom každej eparchie (diecézy), kde sa formuje „budúcnosť cirkvi“. Život v seminári sa opiera predovšetkým o život v spoločenstve stojaci na pravidlách. Avšak vzniknutá situácia túto formáciu absolútne ochromila.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/