… aby im radšej prepustil Barabáša. (Mk 15, 11)

… aby im radšej prepustil Barabáša. (Mk 15, 11)
4. februára 2021 andreas

( Vladimír Hubler) Človek si málokedy vyberie tú správnu cestu, málokedy si vyberá Boha pre svoj život. Prečo je to niekedy také ťažké povedať? Je to zameranie človeka na seba? Sebeckosť vlastného dobra? Apoštol Ján hovorí, že celý svet je v moci zlého. Smutná správa, ale, žiaľ, pravdivá. A tento zlý bude pokúšať stále viac ľudí, len aby ich priviedol do nešťastia a odlúčenosti od Boha. Ale povie aj to, že sme z Boha – čo je skvelá správa lebo tu môžeme náš život meniť podľa Božieho obrazu. Neprestávajme veriť v Božiu lásku, ktorá mení život človeka. 

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)