Ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete. (1 Jn 4, 4)

Ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete. (1 Jn 4, 4)
3. februára 2021 andreas

( Vladimír Hubler) Môže sa nám zdať, že vo svete je toľko zla, že nás môže prevalcovať. Detí sveta, žiaľ, pribúda stále viac a viac, a budú stále častejšie hovoriť, čo chce počuť svet. My sa nebojme, pretože Boh je väčší ako svet a skrze neho víťazíme nad svetom. Veľkým dobrom pre tento svet je práve to, že sa denne modlíme a čo najčastejšie pristupujeme k Eucharistii. Veríme v Ježiša Krista, čo je dobre, ale nezabúdajme milovať aj jeden druhého, aby sme neplnili len polovicu prikázania, ale celé, aby v nás Boh bohato prebýval.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)