Hlavný predstavený saleziánov píše mladým k sviatku sv. Jána Bosca

Hlavný predstavený saleziánov píše mladým k sviatku sv. Jána Bosca
2. februára 2021 andreas
Don Ángel Fernández Artime vo svojom liste píše mladým k sviatku dona Bosca o radosti v Pánovi. Píše „mladým saleziánskeho sveta a všetkým mladým“, ba obracia sa aj na tých mladých iných náboženstiev, lebo aj oni môžu prežiť „osobnú a intímnu skúsenosť“, že Boh ich miluje. Prinášame plné znenie posolstva don Artimeho.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/