Prisľúbenie, ktoré nám dal, je večný život. (1 Jn 2, 25)

Prisľúbenie, ktoré nám dal, je večný život. (1 Jn 2, 25)
1. februára 2021 andreas

( Vladimír Hubler) Čo viac môžeme od Krista očakávať? Ponúka nám spásu a v ňom zakorenenú večnú radosť, ktorú nikto nebude chcieť ukončiť. Boží Syn prišiel preto, aby zmaril diablove skutky, aby vytrhol človeka z jeho pazúrov, ktoré chcú iba na jeho záhubu. Ale len malo ľudí spolupracuje s Božím Synom na diele vykúpenia. Preto je dôležité ostávať denne v modlitbe a intimite s Pánom, aby sme boli nápomocní svojim bratom a sestrám, ktorí už od modlitby rezignovali.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)