Faustyn: Človek musí byť otvorený na to, čo mu Boh chce v živote ponúknuť

Faustyn: Človek musí byť otvorený na to, čo mu Boh chce v živote ponúknuť
30. januára 2021 andreas
Člen z Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethseman Faustyn Rafał Wesołowsky začal rozmýšľať o rehoľnom povolaní po svojom obrátení, keď mal 16 rokov. Ako povedal TK KBS, rozmýšľal, či sa má odovzdať Bohu a vykročiť na cestu povolania. Preto išiel na katolícku strednú školu, a ako 16 ročný chlapec sa stal miništrantom a kostolníkom.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/